FORSIDE

OM OSS

 

Kystlaget Terje Vigen er et lokallag av det nasjonale Forbundet KYSTEN og holder til i Grimstad. Laget ble stiftet i 1990 og vi kan se tilbake på mange aktive år med en jevnlig vekst i medlemmer og aktivitet. Kystlaget har i dag snaue 300 medlemmer.

Kystlaget har vært med på å arrangere flere store arrangementer som Nordisk seilas i 1991, Kulturminnestafetten i 1997, kysttinget, årlige arrangement som Terje Vigendagene og kulturminnedagen. De har også vært med på å gjenoppreise Tollvaktbua, restaurert flere tradisjonelle båter, registrert og bevart varpepåler og fortøyningspåler, dannet historiegruppe, arrangert medlemsturer og har sosiale sammenkomster med skalldyr i høsthalvåret og torskemiddag på nyåret. Vi har mange og allsidige aktiviteter i regi av kystlaget gjennom  årene. I de seneste år har vi også tilrettelagt og har avtaler med 2 lokale skoler for å ta imot SFO barn i grupper, for tilvenning til sjøen, hvor de kan fiske fra brygga, lære og ro. m.v.

I 2004 kjøpte kystlaget Alf Brattebergs Båtbyggeri i Skjeviga. Siden da er tusenvis av dugnadstimer for å tilrettelegge bua som et sted for kystlagets aktiviteter. Kystlaget eier flere båter, deriblant fiskeskøyta Østerøy (48 fot), men også småbåter, fortrinnsvis trebåter og vi istandsetter og tar vare på gamle motorer. Båtenen som er sjøsatt kan medlemmer låne/bruke etter nærmere avtale.

Kystlaget er også med og drifter den fredede fyrstasjonen Homborsund.                                                  Vi har også Kursvirksomhet er også en del av kystlagets tilbud til alle interesserte.

Kystlaget Terje Vigen ble startet av ivrige og motiverte kystkulturinteresserte tilbake i 1990, og disse kreftene har møysommelig bygget opp med allsidige aktiviteter og blitt etablert et  kystkultursenter inne i Skjeviga ut fra tidligere Bratteberg trebåtbyggeri. Det var en slagkraftig forening som fyllte 30 år den 06 Juni 2020.  Pga Covid kunne man imidlertid dessverre ikke markere dette med stor jubileumsfest som var planlagt.

Av nyere aktiviteter er damegruppen "Damenes Ro" med samling av aktive kystlagsdamer som samles for felles aktiviteter og gjerne ro turer med "ØG" og også fyrsjekta tilgjengelig 

Kreftene på medlemmene som startet laget for 30 års side er på hell, og vi trenger sårt til rekruttering av medlemmer inn til kystlaget.

Som en basis for en ny ungdoms- og rekrutteringsgruppe innen kystlaget - har vi ansakaffet seilskøyte - som trenger endel restaurering og vedlikehold - men som vi håper kan bli et medie for å få ungdom interessert i maritim historie og kystkultur, og etter hvert være med å bringe denne arven videre

Kystlaget har følgende grupper:

-Østerøy gruppa - vedlikeholder og drifter motorskøyta "Østerøy" - kjører chartering / utleie - i sommerhalværet kjører som "Badebåden" og har turer til Raet nasjonalpark 

- Buagjengen - som ivaretar og vedlikeholder Kystkultursenteret og står for større deler av       vårpuss og vedlikehold av Østerøy og småbåter. Herunder også vedlikehold i skjærgården av gamle varpe-påler-ballast merker - sjømerker - fyr - og annet

- Hus gruppa - som står for renhold og utleie av lokaler i Skjeviga til møte og arrangementer (bryllup, dåp, konfirmasjon, og annet) - som gir inntekter til driften av kystlaget

- Fyr Gruppa - Representanter i Styret til Homborsunds Fyrs Venner

- Damegruppen "Damenes Ro" - sosiale aktiviteter, turer , ro-turer, annet

- SFO gruppe - som tar imot SFO grupper fra et par av barneskolenen vi har avtale med -hvor de får låne alt nødvendig utstyr, som redningsvester, ro-båter,, fiskesnører, vannkikkerter, lære maritime knuter, bgge plankebåter m.v. for å lære å forholde seg til sjøen og fange interesse for kysten, kystkulturen og livet i havet

- Nystartet ungdoms- og rekrutterings gruppe - basert på prosjekt med restaurering og vedlikehold av en større seilskøyte, hvor planen på sikt er å få denne under full seilføring , hvor man kan seile på kortere eller lengre tokt, og på sikt forhåpentlig også bidra innenfor kystlagets andre aktiviteter.   

 

Nyeste kommentarer

20.10 | 07:15

Hei!
Finnes det en oversikt over de varpepålene og fortøyningsringene som dere har malt opp og fikset i Grimstadskjærgården? Altså hvor de eksakt ligger?

28.06 | 18:04

Vi har flere slike i Sør-Gjeslingan i Vikna, men intet velikehold. Jeg har malt dette med lakkmaling

04.09 | 10:23

Hei, kan en eller annen rette www.homborsundfyr.com
Til www.homborsundfyr.no
På forhånd takk.

22.12 | 22:20

Flott båt! Er interessert hvis det planlegges flere kurs.